รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ.

รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ อาหารและออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีฯ ชั้น 3 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 09.30-11.30 น.

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก