การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557

                                                          การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557

โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมกับ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง “Update in Cardiac Rehabilitation”

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น.

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก