ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

[ ทั้งหมด8 รูป ]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 ทางสมาคมแพทย์สตรีฯ ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส  ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ท่านสามารถเข้าอ่านรรายละเอียดของกิจกรรมนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=435&type=gallery

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก