รูป Medical Women’s Leadership Program (Transformative Leaders for Excellent Performance)

Medical Women’s Leadership Program
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Transformative Leaders for Excellent Performance”
 
วันเสาร์ที่ 19  มีนาคม  2559   เวลา 09:00 – 12:00 น.
 
ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3
 
อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก