ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

สมาคมแพทย์สตรีฯ ขอขอบคุณ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจมะเร็งสตรี    ( 134 view)

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์สตรี    ( 101 view)

 

Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 เรื่อง “Mindful Leadership”    ( 156 view)

 

ขอเชิญร่วมงาน "พี่เตรียมน้องออกทำงาน"วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560    ( 126 view)

 

Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2 ครั้งที่2 เรื่อง “Leadership for the    ( 188 view)

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2    ( 355 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง มรณะสติ วิทยากร พญ.อมรา มลิลา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560    ( 320 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Back to Top