ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์สตรี    ( 154 view)

 

Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 เรื่อง “Mindful Leadership”    ( 279 view)

 

ขอเชิญร่วมงาน "พี่เตรียมน้องออกทำงาน"วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560    ( 193 view)

 

Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2 ครั้งที่2 เรื่อง “Leadership for the    ( 331 view)

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2    ( 466 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง มรณะสติ วิทยากร พญ.อมรา มลิลา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560    ( 398 view)

 

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โดย ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี    ( 294 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top