ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี อายุไม่เกิน 50 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Medical Woman’s Leadership Program    ( 220 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ ( New )    ( 227 view)

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม    ( 386 view)

 

กราบเยี่ยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา    ( 218 view)

 

ขอแสดงความชื่นชม พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วัสัญญีแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์    ( 201 view)

 

เปิดชีวิต หมอนักสู้ จากเด็กยากจนสู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม แพทย์หญิงสายสุดา ขวัญเพชร    ( 345 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559    ( 232 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>

Back to Top