ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560    ( 456 view)

 

Medical Women’s Leadership Programรุ่นที่2ครั้งที่4    ( 607 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับวัยใส เพื่อลูกหลานไทย วิทยากร พญ.อมรา มลิลา    ( 440 view)

 

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าและฟังเสวนาธรรมที่สมาคมแพทย์สตรี เสาร์ 24 มิ.ย.60    ( 351 view)

 

สมาคมแพทย์สตรีฯ ขอขอบคุณ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจมะเร็งสตรี    ( 460 view)

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์สตรี    ( 232 view)

 

Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 เรื่อง “Mindful Leadership”    ( 551 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top