ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วม Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2    ( 662 view)

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง มรณะสติ วิทยากร พญ.อมรา มลิลา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560    ( 554 view)

 

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โดย ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี    ( 455 view)

 

Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2 ครั้งที่1 เรื่อง “Personal characteristic”    ( 587 view)

 

งานบรรยายฝึกสติเพื่อชีวิตสตรองครั้งที่ 4 โดยคุณพศิน อินทรวงค์    ( 515 view)

 

สมาคมแพทย์ฯรับเงินสนับสนุน งานประชุม 8th Central Asia Regional Congress คศ 2018    ( 442 view)

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี อายุไม่เกิน 50 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Medical Woman’s Leadership Program    ( 493 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top