ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ ( New )    ( 320 view)

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม    ( 627 view)

 

กราบเยี่ยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา    ( 314 view)

 

ขอแสดงความชื่นชม พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ วัสัญญีแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์    ( 273 view)

 

เปิดชีวิต หมอนักสู้ จากเด็กยากจนสู่บัณฑิตแพทย์เกียรตินิยม แพทย์หญิงสายสุดา ขวัญเพชร    ( 416 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559    ( 296 view)

 

Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Leadership Coaching” 17 กย 59    ( 218 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Back to Top