ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้    ( 655 view)

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาธรรม เรื่อง งานได้ผลคนเป็นสุข For leadership mind    ( 516 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559    ( 717 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015    ( 923 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่4    ( 933 view)

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย    ( 960 view)

 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม    ( 628 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top