ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559    ( 868 view)

 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความชื่นชม พญ.จิรายุ พุทธให้    ( 693 view)

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาธรรม เรื่อง งานได้ผลคนเป็นสุข For leadership mind    ( 540 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559    ( 740 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015    ( 990 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่4    ( 974 view)

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย    ( 1028 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Back to Top