ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015    ( 846 view)

 

Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่4    ( 859 view)

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย    ( 810 view)

 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม    ( 593 view)

 

แพทย์สตรีในดวงใจ    ( 804 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 19กันยายน 2558    ( 1115 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯที่ได้รับรางวัล จาก สหประชาชาติ    ( 808 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top