ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอแสดงความยินดีกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015    ( 560 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558    ( 749 view)

 

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 424 view)

 

รายนามผู้เข้ารับการอบรม โครงการ Medical Women’s Leadership Program    ( 845 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 687 view)

 

ขอเชิญสมาชิกแพทย์สตรีสมัครโครงการ Medical Woman’s Leadership Program    ( 977 view)

 

ขอเชิญสมาชิกและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2558    ( 772 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Back to Top