ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าและฟังเสวนาธรรมที่สมาคมแพทย์สตรี วันที่ 27 มิ.ย. 58    ( 1014 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015    ( 704 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558    ( 1168 view)

 

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 581 view)

 

รายนามผู้เข้ารับการอบรม โครงการ Medical Women’s Leadership Program    ( 1051 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 868 view)

 

ขอเชิญสมาชิกแพทย์สตรีสมัครโครงการ Medical Woman’s Leadership Program    ( 1248 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top