ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯที่ได้รับรางวัล จาก สหประชาชาติ    ( 837 view)

 

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าและฟังเสวนาธรรมที่สมาคมแพทย์สตรี วันที่ 27 มิ.ย. 58    ( 1068 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับอจ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัล The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015    ( 727 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558    ( 1231 view)

 

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 600 view)

 

รายนามผู้เข้ารับการอบรม โครงการ Medical Women’s Leadership Program    ( 1075 view)

 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 Women’s Leadership วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558    ( 897 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Back to Top