ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์    ( 130 view)

 

ประชุมวิชาการ Birth Defects 2562 สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)    ( 116 view)

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (New)    ( 124 view)

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า-เสวนาธรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล (New)    ( 88 view)

 

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราวเป็นผู้สนใจส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน(New)    ( 252 view)

 

ประกาศวันหยุดให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม 2562    ( 317 view)

 

สมาคมแพทย์สตรีนำเสนอผลงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในการประชุม IWAC2019ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ    ( 266 view)

 

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Back to Top