ท่านสามารถบริจาคด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
บริจาคด้วยเงินสด ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2 ( ออมทรัพย์)
 
( กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งมาที่ tmwa2495@hotmail.com หรือ Fax.โทรสาร : (02) 391-4081) 
หรือแจ้งทาง
 http://www.tmwa.or.th/new/bill.php
 
 
การบริจาคของคุณ....สามารถช่วยเหลือ คนและสังคมได้ ทางสมาคมฯจะนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
 
1.เพื่อทำคลินิคที่ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ฟรี 
 
2.หน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส 
 
3.เพื่อสนับสนุนนักเรียนแพทย์สตรีที่เรียนดีแต่ขาดทุุนทรัพย์
 
4.การจัดประชุมสัญจรให้ความรู้เพิ่มเติม ตามหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ
 
5.การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ให้ความรู้เรื่องการดูแลกระดูก แก่ชมรมผู้สูงอายุ
 
6.มอบรางวัลแก่แพทย์สตรีที่ทำคุณประโยชน์และคุณงามความดี

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก