ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015

  |   944Visitors   |   [ 0000-00-00]

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ (อดีตนายกสมาคมฯ)  

ได้รับรางวัล Honorary Membership Awards 2015  ของสมาคมรังสีแพทย์อเมริกาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปีหนึ่งจะมีผู้ได้รับรางวัล 3 คนจากทั่วโลก


Back to Top