สรุปไปประชุมกำแพงเพชร โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

สรุปไปประชุมกำแพงเพชร โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

  |   910Visitors   |   [ 2016-04-21]

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2559

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจรทุกปี เพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด และปีนี้เราได้เลือกทำกิจกรรมนี้ร่วมกับ รพ.กำแพงเพชร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(AFRIM) กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 และได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

การประชุมวิชาการ

สมาคมฯได้สอบถามความต้องการของ รพ.กำแพงเพชร ถึงปัญหาการทำงานที่สำคัญและวิชาการที่ต้องการเพิ่มเติม จึงเป็นที่มาของหัวข้อการประชุมคือ “What you need to know about sepsis” นายกสมาคม ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ ได้เรียนเชิญ ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน จากหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Community acquired sepsis and anti-bacterial resistance” และ ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Management of sepsis in hospital setting” โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับความกรุณาจาก พญ.ดรุณี พุทธารีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นผู้ประสานงานโครงการอย่างดียิ่ง คณะเราเดินทางไปรวม 13 คนเป็นทีมใหญ่ทีเดียว

ก่อนการบรรยาย ผู้อำนวยการ รพ.กำแพงเพชร นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ และ ศ.คุณนันทา มาระเนตร์ ร่วมกันเปิดการประชุม บรรยากาศการประชุมในครั้งนี้ต้องการให้เป็น participatory lecture คือ จัดโต๊ะให้ผู้ฟังนั่งเป็นกลุ่มละ 8 คน เมื่อวิทยากรบรรยายแล้วจะมี case study ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายและมีอาสาสมัครขึ้นมาตอบคำถาม ซึ่งวิทยากรจะเฉลยและเพิ่มเติมให้ ท่านนายกสมาคมฯเตรียมทั้งของรางวัลผู้ที่ร่วมอภิปรายตอบคำถามและของจับสลากสำหรับผู้เข้าฟังการประชุมอย่างครบครัน

 

ผลการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง 155 คน เป็นแพทย์ 24 คน พยาบาล 122 คน เภสัชกรและสาขาอื่นๆ 9 คน วิทยากรได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่ด้วยประสบการณ์ที่ติดตามเรื่องนี้และดูแลผู้ป่วยมานาน มีผู้สนใจออกความเห็น ถามคำถาม และอยู่ร่วมในการประชุมจนหมดเวลา รวมทั้งมีการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมอย่างสวยงามและครบครัน จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสมดังความต้องการ สื่อการสอนของท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่านจะนำขึ้นเผยแพร่ในเว๊ปไซด์โดยได้รับการอนุญาต

การทัศนศึกษา

ในวันที่ 20 มีนาคม เราได้นั่งรถไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น พระพุทธรูปปางลีลา พระอิศวรศิลปอยุธยา อายุ 500 ปี ได้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวกำแพงเพชร และเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีวัดอยู่ภายในบริเวณหลายวัด เช่น วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระนอน วัดสิงห์ วัดช้างรอบ เป็นต้น    นอกจากสถานที่น่าสนใจแล้ว กำแพงเพชรยังมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านความอุตสาหะและด้านมีวิสัยทัสน์ คือ ดร.เสริมวุธ สุวรรณโรจน์  ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว เราได้ไปขอเยี่ยมชมโรงงานและท่านได้มาเล่าประวัติของท่านและโรงงานนี้อย่างสนุกสนานและมีคติสอนใจและประทับใจที่คนคนหนึ่งสามารถสร้างกิจการใหญ่ระดับชาติขึ้นมาได้และกำลังขยายออกสู่ต่างประเทศ หลังจากรับประทานอาหารค่ำที่ร้านแม่ปิงแมงโก้ เราได้ไปสักการะพระบรมธาตุนครชุมอันสวยงามยามค่ำด้วย

ในวันที่ 21 มีนาคม ระหว่างเดินทางกลับ เราได้ไปเยือน ภูทอง ศูนย์ศิลปะและอาหาร ซึ่งมีสถานที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ที่นี่มีกิจกรรมที่มีคุณค่าคือ เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สอนศิลปะไทยโบราณช่าง 10 หมู่ งานปัก งานเขียนจิตรกรรมลายเส้น งานแกะสลักงานดอกไม้ และงานหัตถกรรมอื่นๆ ศูนย์การศึกษานี้สนับสนุนโดยคุณชญาภา สุขสมบูรณ์ พญ.สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ คุณกรทัช และคุณณปภัช อัตตนนท์ และ คุณชนินทรนาฎ คุณาวงศ์ ผู้ที่มาเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปหาเลี้ยงชีพ และที่สำคัญเป็นการสืบสานงานฝีมือของไทย พวกเราได้รับประทานอาหารและชมสินค้าที่จำหน่ายเป็นตัวอย่าง ด้วยความชื่นชมในจิตใจที่งดงามของท่านเจ้าบ้านเป็นอย่างยิ่ง

การไปจัดการประชุมวิชาการสัญจร จ.กำแพงเพชรในครั้งนี้ สมาคมฯได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีจิต ได้พบปะสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่และได้รับความอิ่มอกอิ่มใจตลอดเวลา 2 วัน เราจึงหวังว่าจะได้มีกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน

ท่านสามารถเข้าชมและอ่านเนื้อหาได้ที่   http://www.tmwa.or.th/download/kppmeeting.pdf

ท่านสามารถเข้าชม Gallery รูปการประชุมได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/gal.php?topicid=454&type=gallery


Back to Top