ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"โดย พญ.อมรา มลิลา (28 ต.ค)

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"โดย พญ.อมรา มลิลา (28 ต.ค)

  |   638Visitors   |   [ 2017-10-03]

ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม

เรื่อง "วิริยะบารมี ที่ยิ่งใหญ่ของมหาชนก"

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม  2560  เวลา  8.30 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา

 

Back to Top