ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (New)

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (New)

  |   147Visitors   |   [ 2019-08-09]

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีนักเขียน และเป็นกรรมการแพทย์สภาด้วย

หมอหวิว พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   

ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม


Back to Top