สมาคมแพทย์สตรีฯร่วมกับรพ.สมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่2/62 เรื่อง จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก

สมาคมแพทย์สตรีฯร่วมกับรพ.สมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่2/62 เรื่อง จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก

  |   74Visitors   |   [ 2019-11-01]

สมาคมแพทย์สตรีฯร่วมกับรพ.สมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่2/62 เรื่อง จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก: Change for Health โดยวิทยากร พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์และคณะ เมื่อวันที่30กย 2562 และได้ถือโอกาสทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียรอันสวยงามและชมทะเลอ่าวไทยท่ามกลางบรรยากาศPM2.5 ที่หอคอยสมุทรปราการ 
ขอขอบคุณพญ.ฤทัย วรรธณะวินิจ ผู้อำนวยการรพ.สมุทรปราการและทีมงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง 
 
...


Back to Top