ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี( NEW )

ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี( NEW )

  |   12Visitors   |   [ 2019-12-02]

ตราสัญลักษณ์ ฉลอง60ปี ของสมาคม 

ชิงเงินรางวัล5,000บาท และเกียรติบัตร 
การสมัครประกวดโลโก้ไม่จำกัดอายุ เพศและอาชีพ 
หมดเขตการส่งผลงานการประกวด 3มกราคม 2563
ประกาศผลตัดสิน ทาง website และ Facebook ของ สมาคม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
 
รายละเอียดและใบสมัครท่านสามารถดาวโหลดได้ที่
 
 
 
 

 


Back to Top