ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี

ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์สตรีฯฉลอง๖๐ปี

  |   176Visitors   |   [ 2019-12-02]

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีการจัดประกวดโลโก้ (Logo)ตราสัญลักษณ์ ฉลอง60ปี ของสมาคม 

ชิงเงินรางวัล5,000บาท และเกียรติบัตร 
การสมัครประกวดโลโก้ไม่จำกัดอายุ เพศและอาชีพ 
หมดเขตการส่งผลงานการประกวด 3มกราคม 2563
ประกาศผลตัดสิน ทาง website และ Facebook ของ สมาคม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
 
รายละเอียดและใบสมัครท่านสามารถดาวโหลดได้ที่
 
 
 
ไฟล์โลโก้หลักของสมาคม http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2019122102423.png

 


Back to Top