วิชาการสัญจรปี2559 รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

การประชุมวิชาการสัญจร

“What you need to know about sepsis”

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ รพ.กำแพงเพชร และ AFRIMS

ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย, โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 21 มีนาคม 2559

ขอบคุณรูปภาพจาก รพ.กำแพงเพชร

8:00 ลงทะเบียน

8:30–8:45 เปิดการประชุม โดย

- นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.กำแพงเพชร
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์
นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

8:45 การประชุมวิชาการสัญจร Moderator:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

8:45–9:30 “Community-acquired sepsis and antimicrobial resistance”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สยมพร ศิรินาวิน
หน่วยโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

9:30–10:00 Case discussion ผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร

10:00–10:30 Coffee break

10:30-11:15 “Management of sepsis in hospital setting”
ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
หน่วยโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11:15-11:45 Case discussion ผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร

11:45 อาหารกลางวัน

 

ท่านสามารถอ่าน สรุปไปประชุมกำแพงเพชร โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี ได้ที่  

http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=460&type=gallery

Tmwa Menu & More..

             
 
  Gallerry อื่นๆ Home Tmwa News วันทำการคลินิค สาระน่ารู้ ค้นหาสมาชิก