แจ้งชำระเงิน/แจ้งบริจาคเงิน

( หากแจ้งชำระผ่านทางหน้าเว็บไม่สำเร็จ กรุณาแจ้งทาง tmwath@gmail.com)

ชื่อบัญชีสมาคมแพทย์สตรีฯ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2 ( ออมทรัพย์)

*ชื่อ-นามสกุล   กรุณาใส่ ชื่อ-สกุล
*E-mail   กรุณาใส่ อีเมล
เลือกรูปแบบการชำระ
*ที่อยู่   กรุณาใส่ ที่อยู่
จำนวนเงินที่บริจาค บาท   กรุณาใส่จำนวนเงินบริจาค

วันที่โอน*

 

  

  (Ex.10/01/2015) ,(1 ม.ค. 59 )

เวลาโอน* : (Ex. 10.20)

* ส่งไฟล์(รูปหลักฐานการโอน)  
   
 
หากยืนยันสำเร็จจะมีข้อความแสดง "ยืนยันการชำระเงินสำเร็จ"