แจ้งชำระเงิน/แจ้งบริจาคเงิน

( หากแจ้งชำระผ่านทางหน้าเว็บไม่สำเร็จ

กรุณาแจ้งทาง tmwath@gmail.com)

ชื่อบัญชีสมาคมแพทย์สตรีฯ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2 ( ออมทรัพย์)

*ชื่อ-นามสกุล  
*E-mail  
เลือกรูปแบบการชำระ
*ที่อยู่  
จำนวนเงินที่บริจาค บาท   

วันที่โอน*

 

  

(Ex.10/01/2015) ,(1 ม.ค. 59 )

เวลาโอน* :

(Ex. 10.20)

* ส่งไฟล์(รูปหลักฐานการโอน)  
   
 

หากยืนยันสำเร็จจะมีข้อความแสดง

"ยืนยันการชำระเงินสำเร็จ"