สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online

สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online

  |   9994Visitors   |   [ 0000-00-00]

สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online

ค่าสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง

ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสมาคมแพทย์สตรีฯ บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2

เมื่อทำการสมัครและชำระค่าสมาชิกแล้วสามารถแจ้งชำระค่าสมัครได้ที่ Click

เมื่อทำการสมัครและชำระค่าสมาชิกแล้วสามารถแจ้งชำระค่าสมัครได้ที่ Click

หรือสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครสมาชิก ดาวโหลดที่       http://www.tmwa.or.th/download/mdmember.pdf

 
ใบสมัครยุวสมาชิก ดาวโหลดที่   http://www.tmwa.or.th/download/yuwamember.pdf

แล้วส่งเอกสารไปที่ Fax. (02) 391-4081


Back to Top