มาร์ชสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ( ไทยเวอร์ชั่น )

มาร์ชสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ( ไทยเวอร์ชั่น )

  |   858Visitors   |   [ 2016-01-13]

มาร์ชสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทำนอง  นพ.อรรถกวี   สวัสดิเสวี

เนื้อร้อง  พญ.อารยา     ทองผิว

แพทย์สตรีสามัคคีรวมพลัง  เสริมสร้างสุขภาพของสตรี

เดินหน้าไปมาช่วยกันแต่วันนี้  งานเป็นที่ลือเลื่องในสากล
 
 
จิตอาสาพาเสริมอุดมการณ์  มุ่งทำงานสร้างสุขทุกแห่งหน
 
เราเข้าใจเข้าถึงมวลชน  อุทิศตนทรัพย์สินและปัญญา
 
 
ร่วมองค์กรสตรีมีในชาติ  ความสามารถฝ่าฟันแก้ปัญหา
 
เชิญสตรีผองไทยทั่วหน้า  พัฒนาเมืองไทยไปด้วยกัน
 
 
แพทย์สตรีสามัคคีรวมพลัง  เสริมสร้างสุขภาพของสตรี
 
รวมแรงกายร่วมแรงใจในวันนี้  สมศักดิ์ศรีแพทย์สตรีของชาวไทย

 


Back to Top