เสาร์สีน้ำ กับ อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ เสาร์สีน้ำ กับ อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ 

[2741view] 2022-01-25( update )

สมาชิกสมาคมแพทย์สตรี ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ  ได้มีการจัดกลุ่มเสาร์สีน้ำขึ้นมา เพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะด้านศิลปะสีน้ำ โดยมี อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ครูสอนศิลปะสีน้ำเป็นผู้้ฝึกสอน  โดยจัดการสอนทุกๆวันเสาร์สีปดาห์ที่2 วันเสาร์สีปดาห์ที่4  ของทุกเดือน


SHOW TMWA Gallery

[4 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)