ผลงานของเหล่าสมาชิกเสาร์สีน้ำ ที่ผ่านมา โดยมี อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ครูสอนศิลปะสีน้ำเป็นผู้้ฝึกสอน ผลงานของเหล่าสมาชิกเสาร์สีน้ำ ที่ผ่านมา โดยมี อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ครูสอนศิลปะสีน้ำเป็นผู้้ฝึกสอน 

[2661view] 2022-01-25( update )

สมาชิกสมาคมแพทย์สตรี ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ  ได้มีการจัดกลุ่มเสาร์สีน้ำขึ้นมา เพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะด้านศิลปะสีน้ำ โดยมี  อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ครูสอนศิลปะสีน้ำเป็นผู้้ฝึกสอน  โดยจัดการสอนทุกๆวันเสาร์สีปดาห์ที่2  วันเสาร์สัปดาห์ที่4 ของทุกเดือน


SHOW TMWA Gallery

[16 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)