ภาพโครงการ พลังแพทย์สตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี ๒๕๖๕ ภาพโครงการ พลังแพทย์สตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี ๒๕๖๕ 

[2102view] 2022-11-05( update )

ภาพโครงการ พลังแพทย์สตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี ๒๕๖๕

โครงการพลังแพทย์สตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2565

ในปี2565ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา หลายจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดในภาคกลางและภาคอิสานประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน น้ำในแม่น้ำลำคลองมีปริมาณมาก เขื่อนและฝายต่างๆมีน้ำเกินปริมาณความจุต้องระบายน้ำออก  บางแห่งชำรุดน้ำกัดเซาะพังท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นา  จากรายงานสถานการณ์น้ำของคณะกรรมการจัดการน้ำแห่งชาติเมื่อ 16 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย รวมถึงพายุ “โนรู (NORU)” ที่เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 15 ต.ค. 65 จำนวน 59 จังหวัด 314 อำเภอ 1,574 ตำบล 9,669 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 425,287 ครัวเรือน ความรุนแรงของอุทกภัยครั้งนี้มากกว่าครั้งใดๆในอดีต   บางจังหวัดเช่นอุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรสูงเกิน 1 เมตรเป็นเวลานาน ประชาชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น  มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเป็นองค์การการกุศล มีสมาชิกเป็นแพทย์สตรีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ต่างกังวลกับความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ประสบภัย หากได้มีส่วนช่วยในการบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ได้บ้างก็จะถือว่าได้ทำหน้าที่อันภาคภูมิใจในฐานะคนไทย จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้การช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมเงินบริจาคและจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ

การดำเนินงาน

 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกสมาคม

3. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในทุกภูมิภาค

4.ประสานงานกับโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ เอกชนหรือองค์กรในพื้นที่ประสบภัย เพื่อร่วมดำเนินการ

5. มอบเงินบริจาคให้เอกชนหรือองค์กรผู้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ประสบภัย จำนวนเงินมากน้อยตามขนาดปัญหาเพื่อบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสม

6.รวบรวมรายงานผลการดำเนินการ สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ   15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2565  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

พญ.มยุรากุสุมภ์

พญ.ปอฤทัยบุรพรัตน์

พญ.ดรุณีพุทธารี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ เพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย


SHOW TMWA Gallery

[12 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)