สมาคมแพทย์สตรีฯ รับมอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว สมาคมแพทย์สตรีฯ รับมอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  

[2250view] 2022-12-02( update )

วันที่18 พย.2565 นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ พญ.มยุรา กุสุมภ์ พร้อมด้วย ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
 พญ.เบญจพร ปัญญายง และพญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์ รับมอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว 
โดยมีท่านประธานมูลนิธิคือคุณประจักษ์ และคุณละออ ตั้งคารวะคุณ เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาในโครงการปีที่4จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 783,334 บาท
ในการนี้ท่านประธานมูลนิธิได้รับฟังการสรุปข้อมูลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อโครงการ

SHOW TMWA Gallery

[6 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)