สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯร่วมบริจาคให้ผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยและโรงเรียนวัดเนินปอ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯร่วมบริจาคให้ผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยและโรงเรียนวัดเนินปอ 

[700view] 2023-06-16( update )

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯร่วมบริจาคให้ผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัย วาตภัย และโรงเรียนวัดเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร


SHOW TMWA Gallery

[18 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)