พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา
[1905view] 0000-00-00( update )

พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ในวันเสาร์ที่ 14/12/56 9.00 น. - 12.00 น.

ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 


SHOW TMWA Gallery

พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา พิธีเปิดห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา   [39 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)