รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ. รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ.
[874view] 0000-00-00( update )

รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ อาหารและออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีฯ ชั้น 3 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 09.30-11.30 น.


SHOW TMWA Gallery

รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ. รูปพิธีรดน้ำแพทย์สตรีอวุโสและเสวนาวิชาการ.  [30 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)