การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557 การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557
[1001view] 0000-00-00( update )

                                                          การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557

โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมกับ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง “Update in Cardiac Rehabilitation”

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น.


SHOW TMWA Gallery

การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557 การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557  [30 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)