ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 

[3288view] 2016-01-18( update )

( จำนวน 65 รูป )

ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558 
 
ทางสมาคมได้มีการจัดงาน ร้อยใจรัก ลีลาศการกุศล 55 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  เพื่อหารายได้เข้าสมาคม สำหรับใช้ประโยชน์ เพื่อสาธารณกุศลต่างๆ
เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้น, ทุนนักศึกษาแพทย์สตรี 
 
ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณผู้บริจาค ทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วย

 


SHOW TMWA Gallery

[60 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)