ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 

[3381view] 2016-02-01( update )

[ ทั้งหมด8 รูป ]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 ทางสมาคมแพทย์สตรีฯ ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส  ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ท่านสามารถเข้าอ่านรรายละเอียดของกิจกรรมนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=435&type=gallery


SHOW TMWA Gallery

[8 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)