รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 7 วันที่11พฤศจิกายน 2560 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 7 วันที่11พฤศจิกายน 2560
[571view] 2018-03-25( update )

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6

วันที่11พฤศจิกายน  2560

เรื่อง Leadership coaching 


SHOW TMWA Gallery

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 7 วันที่11พฤศจิกายน 2560 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 7 วันที่11พฤศจิกายน 2560  [50 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)