รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 8 วันที่23 ธันวาคม 2560 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 8 วันที่23 ธันวาคม 2560
[560view] 2018-03-25( update )

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 8

วันที่23 ธันวาคม 2560

เรื่อง IT for new generation leaders   


SHOW TMWA Gallery

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 8 วันที่23 ธันวาคม 2560 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 8 วันที่23 ธันวาคม 2560  [42 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)