รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 9 วันที่13 มกราคม 2561 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 9 วันที่13 มกราคม 2561
[466view] 2018-03-25( update )

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 9

วันที่13 มกราคม 2561

เรื่อง *Transformative leadership  


SHOW TMWA Gallery

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 9 วันที่13 มกราคม 2561 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 9 วันที่13 มกราคม 2561  [56 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)