รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6 วันที่27 มกราคม 2561 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6 วันที่27 มกราคม 2561
[398view] 2018-06-09( update )

จำนวน 48 รูป

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มกราคม 2561

เรื่อง Happy Workplace and Employee Engagement  

 


SHOW TMWA Gallery

รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6 วันที่27 มกราคม 2561 รูป Medical Woman’s Leadership รุ่น2 ครั้งที่ 6 วันที่27 มกราคม 2561  [48 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)