ผู้แทนสมาคมแพทย์สตรีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสมาคมแพทย์สตรีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์
[1627view] 2020-01-22( update )

ผู้แทนสมาคมแพทย์สตรีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์

ที่มีท่านอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

เมื่อวันที่16 มค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันในปี2563


SHOW TMWA Gallery

ผู้แทนสมาคมแพทย์สตรีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสมาคมแพทย์สตรีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์  [10 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)