“อาจารย์บันดาลใจ” หนังสือรวบรวมเคล็ดลับบริหารงาน สไตล์ “อ.ปิยะสกล” “อาจารย์บันดาลใจ” หนังสือรวบรวมเคล็ดลับบริหารงาน สไตล์ “อ.ปิยะสกล”
5057Visitors | [2020-02-06] 

“อาจารย์บันดาลใจ” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (19 สิงหาคม 2558-10 กรกฎาคม 2562)

อาจารย์บันดาลใจ คือ หนังสือที่บรรณาธิการเล่ม คือ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ระบุว่า จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงบริหารและแนวคิดหลักการ ตลอดจนเคล็ดลับในการบริหารงานของ อ.ปิยะสกล ในช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายมาพร้อมตำแหน่งนี้ก็คือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาช้านาน และพบได้เสมอในองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีอายุยาวนานเช่นนี้

“มีเรื่องเล่าว่า ครั้งแรกนั้นท่านปฏิเสธคำเชื้อเชิญด้วยห่วงภารกิจ “แพทย์หลวง” ที่รับผิดชอบอยู่ ถึงขนาดต้องเผชิญคำขู่แบบไม่จริงจังว่า ถ้าคุณหมอไม่ยอมเป็น จะตั้งคุณหมอสมสิริ (ภรรยา) เป็นแทน แต่เมื่อได้ปรึกษาผู้ที่นับถือหลายท่านและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านผู้ใหญ่ในทีมแพทย์ประจำพระองค์ฯ ให้มาช่วยทำงานเพื่อประเทศชาติ

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีรัฐมนตรีชื่อ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 นับเป็นเวลาร่วม 4 ปี

โดยท่านเคยบอกถึง 3 เหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจรับตำแหน่งว่า

อันที่หนึ่ง ด้วยความเกรงใจท่านนายกฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยรู้จักกันมานาน แม้จะไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นสิบๆ ปีด้วยซ้ำไป แต่ว่าเคยทำงานถวายฯ ด้วยกัน อันที่สองก็คือ คนรอบตัวเขาบอกต้องไป แม้แต่แพทย์ประจำพระองค์ก็บอก “ไปเลย” เพราะกระทรวงตอนนี้มีปัญหามาก ต้องไปช่วย สามคือ เป็นคนชอบ challenge เป็นคนชอบสิ่งท้าทาย

Click For Download