แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
3559Visitors | [2020-03-17] 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ทางสมาคมจึงขอแจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรี

ในวัน

เสาร์ 21 มีนาคม 2563

วันที่เปิดตรวจ จะแจ้งให้ทราบต่อไป