แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือน พฤษภาคม 2563 แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือน พฤษภาคม 2563
3958Visitors | [2020-05-03] 

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ทางสมาคมจึงขอแจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรี

ในเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่เปิดตรวจ จะแจ้งให้ทราบต่อไป