สมาคมแพทย์สตรีฯ ช่วยให้ความฝันเป็นจริงสำหรับ เด็กสาวต่างจังหวัด ได้ใช้ชีวิตทำงานเพื่อบ้านเกิด สมาคมแพทย์สตรีฯ ช่วยให้ความฝันเป็นจริงสำหรับ เด็กสาวต่างจังหวัด ได้ใช้ชีวิตทำงานเพื่อบ้านเกิด
2929Visitors | [2020-06-02] 

"สมาคมแพทย์สตรีฯ ช่วยให้ความฝันเป็นจริงสำหรับ เด็กสาวต่างจังหวัด ได้ใช้ชีวิตทำงานเพื่อบ้านเกิด พญ.สายสุดา ขวัญเพชร"