ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ แพทย์ยุคใหม่ใช้หัวใจและเทคโนโลยี Creativity Boot camp ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ แพทย์ยุคใหม่ใช้หัวใจและเทคโนโลยี Creativity Boot camp
3408Visitors | [2020-08-29] 

ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ
แพทย์ยุคใหม่ใช้หัวใจและเทคโนโลยี Creativity Boot camp
 
เคล็ดลับขยับสมอง พลิกมุมมองความคิด ยกระดับพันธกิจ บริการสุขภาพ
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “DESIGN THINKING: Human-centered Innovative Approach”
 
วิทยากร รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
Luncheon lecture “Obstructive Apnea: A Silent Killer in Women”วิทยากร รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
🌷ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09:30 – 15:30 น.
ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
💰อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อน 31 ตุลาคม  2563 (600 บาท/ท่าน)
หลัง 31 ตุลาคม 2563 หรือหน้างาน (700 บาท/ท่าน)
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gKjH8WLjXPnRQSyq5
หรือดาวโหลดใบสมัครที่   https://www.tmwa.or.th/images/regsan.pdf
🚗แผนที่ http://bit.do/fkuan