สมาคมแพทย์สตรีฯ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ ชลบุรีจัดการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมแพทย์สตรีฯ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ ชลบุรีจัดการประชุมวิชาการสัญจร
3587Visitors | [2020-11-22] 

"สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี จัดการประชุมวิชาการสัญจรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออก"ฉลอง60ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ " วันที่13-14 พฤศจิกายน 2563


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMWA สมาคมแพทย์สตรี Together We Can
การประชุมวิชาการสัญจรของสมาคมแพทย์สตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปี 2563 

 

บรรยากาศการเดินทาง

 

เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ พิธีกร พญ จริยา เลิศอรรฆยมณี

 

Creativity Bootcamp by Design Thinking

สร้างสรรค์ความคิด นิรมิตจินตนาการ พิชิตงานด้วยใจ

โดย รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

 

Luncheon lecture :Obstructive Apnea :A Silent Killer in Women.

โดยรศ.พญ. นฤชา จินกาลวสาน

 

Walk rally ที่ชายหาด

 

ฟังการบรรยายเรื่องเหตุใดจึงต้องปลูกปะการัง โดยดร.สุดชนา ชวนิชย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯก่อนลงเรือไปปลูกปะการังที่เกาะแสมสาร

 

Walk rally ที่หาดน้ำใส

ออกกำลังกายตอนเช้า

คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

 

ท่านสามาถเข้าชมอัลบั้มรูปได้ที่ https://www.tmwa.or.th/new/gal.php?topicid=1050&type=gallery