สาส์นจากนายกฯ (แพทย์หญิง มยุรา กุสุมภ์ )พ.ศ.2564-2565 สาส์นจากนายกฯ (แพทย์หญิง มยุรา กุสุมภ์ )พ.ศ.2564-2565
3747Visitors | [2021-01-22] 

 

แพทย์หญิง มยุรา กุสุมภ์

นายกสมาคมแพทย์สตรีฯพ.ศ.2564-2565

 

 

เรียนท่านสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

                ดิฉันและคณะกรรมการสมาคมชุดที่ 40 ซึ่งเข้ารับงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 พย.2563 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ พี่ๆน้องๆและเพื่อนสมาชิกแพทย์สตรีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจตลอดมา ปี2563 เป็นปีที่ประชากรโลกต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 สร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของผู้คน ด้วยการอยู่ห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ทำงานที่บ้าน และจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค  การระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจในทุกระดับ สมาคมแพทย์สตรีจำเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ได้งดกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ในปี2563เพื่อการฉลอง60ปีของการก่อตั้งสมาคม คือการจัดคอนเสริต แต่ยังคงมีแผนที่จะจัดประชุมวิชาการใหญ่ในเดือนสิงหาคม2564ซึ่งจะต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมต่อไป สำหรับกิจกรรมยอดนิยมคือการให้บริการคลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีมีการจำกัดจำนวนคนและจัดการคัดกรองอย่างเข้มงวด ได้งดการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในบางเดือน การประชุมต่างๆจะจัดเท่าที่จำเป็นและใช้ระบบสื่อสารให้เป็นประโยชน์ การอบรม Medical Woman Leadership Program ที่จะเริ่มในเดือนมกราคมนี้ก็ต้องเลื่อนและปรับรูปแบบการประชุมเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อให้ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามดิฉันและคณะกรรมการทุกคนภายใต้การสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านจะตั้งใจและช่วยกันทำงานเพื่อให้สมาคมให้ดีที่สุด

                ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564 ดิฉันขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสมหวัง ความปลอดภัย เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ

                                                                                                      สวัสดีค่ะ

                                                                                                    มยุรา   กุสุมภ์   

                                                                                                                    นายกสมาคมแพทย์สตรีฯพ.ศ.2564-2565