กรรมการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร กรรมการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
2985Visitors | [2021-01-23] 

กรรมการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร

กรมสมเด็จพระเทพ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

                 22 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน