รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจ 13-03-4 B2.พญ.จินดาภา ศรีขจร-แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจ 13-03-4 B2.พญ.จินดาภา ศรีขจร-แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท
2678Visitors | [2021-05-10] 

"รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจ 13-03-4 B2.พญ.จินดาภา ศรีขจร-แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท"


 

 

 

 

 

 

 

รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 06.30- 07.00 น. ทาง ททบ.5