สมาคมแพทย์สตรีฯ์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิง อารยา ทองผิว ได้รางวัล World No Tobacco Day 2021 สมาคมแพทย์สตรีฯ์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิง อารยา ทองผิว ได้รางวัล World No Tobacco Day 2021
2998Visitors | [2021-06-01] 

สมาคมแพทย์สตรีฯ์ ขอแสดงความยินดีกับ

แพทย์หญิง อารยา ทองผิว ได้รางวัล World No Tobacco Day 2021

ผู้แทนจาก WHO มามอบrecognition award 
World no tobacco day award 2021 ให้แก่ พญ. อารยา ทองผิว 
รพ เปาโล พหลโยธิน

ประวัติ  แพทย์หญิง อารยา ทองผิว    Click