พญ.มณธิรา ตัณฑนุช ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา พญ.มณธิรา ตัณฑนุช ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
2167Visitors | [2021-07-03] 

 
พญ.มณธิรา ตัณฑนุช ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อ 19 พค 2564 ในฐานะผู้อำนวยการรพ.สนาม (Covid19)ของ มอ.ที่จังหวัดสงขลา 
 
วันที่ 25 มิย 2564 ในคราวประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  ท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ค่ะ