สมาคมแพทย์สตรีช่วยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดซื้อนมจากโครงการ50ลัง มอบแก่ศูนย์สาธารณสุขที่18 กทม. สมาคมแพทย์สตรีช่วยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดซื้อนมจากโครงการ50ลัง มอบแก่ศูนย์สาธารณสุขที่18 กทม.
2174Visitors | [2021-07-08] 

สมาคมแพทย์สตรีช่วยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดซื้อนมจากโครงการ50ลัง มอบแก่ศูนย์สาธารณสุขที่18 กทม.เพื่อมอบต่อแก่เด็กในเขตบางคอแหลม ยานนาวา ที่ได้รับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด