สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย มอบ ขนม นม ของเล่นเด็ก โรงพยาบาลสนามราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 33 ชุด สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย มอบ ขนม นม ของเล่นเด็ก โรงพยาบาลสนามราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 33 ชุด
2212Visitors | [2021-08-10] 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอขอบคุณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
ที่มอบ ขนม นม ของเล่นเด็ก อาทิเช่น เลโก้ ตุ๊กตา รถยนต์ของเล่น หนังสือนิทาน และสมุดวาดภาพ ให้กับเด็กๆในโรงพยาบาลสนามราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 33 ชุด
โดยแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นตัวแทนมอบ
โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันติวงศ์ไทย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และนายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ
ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ